Animal - Sébastien Grobelny Photography
Giraffe at the Bronx Zoo

Giraffe at the Bronx Zoo

giraffebronxzoo2013animal